Sağlık alanında kullanılan robot projeleri hibe

robot doktor hibe programı

alanında kullanılan projeleri hibe programı

Hibe öncelikli alanlar hibe programı.

İnsansı Robotlar – Tedavi Hizmetlerine ve Engellilere Hareketlilik Sağlamaya Yönelik İnsansı ve Akıllı
Robotik Sistemler hibe programı.

Tubitak Hibe programı hibe çağrı Gerekçeleri ve Amaçları :

İnsansı ve akıllı robotlar konusunda uluslararası platformda varılan nokta değerlendirildiğinde, ulusal bazda bu konuda araştırma çalışmalarının yapılmasına ve çıktılarının ürüne dönüştürülmesine ihtiyaç olduğu görülmektedir. Çağrı kapsamında ülkemizde özellikle insansı ve akıllı robot sistemleri konusunda yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve bu teknolojilerin ülkemize kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu sayede; PETMAN (Boston Dynamics), ASIMO (Honda) gibi insansı (humanoid) robot tasarım ve üretiminin ülkemizde de gerçekleştirilmesinin önü açılacaktır.
Tedavi hizmetlerine ve fiziksel engellilere hareketlilik (mobility)sağlamaya yönelik insansı ve akıllı robotik sistemler, yüksek katma değere sahip olması ve yaşam kalitesini arttırması nedeniyle ülkemizde ihtiyaç duyulan öncelikli teknolojik ürünler olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, ülkemizde robotik teknolojisinin geliştirilmesine yönelik tedavi hizmetlerine ve fiziksel engellilere hareketlilik (mobility) sağlamaya yönelik robotik sistemler öncelikli alan olarak belirlenmiştir. Bu çağrı kapsamında, yazılım ve donanım açısından yerli katkı oranı yüksek, akıllı robotik sistemlerin geliştirilmesi ve prototip imalatlarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Çağrı Konu ve Kapsamı

Çağrı kapsamında geliştirilecek olan robotik sistemlerin bilişsel (cognitive) hale getirilmesi için yapay zeka temelli teknikleri kullanması, insan ve çevre ile etkileşim kabiliyetine sahip olması, öğrenebilmesi ve karar verebilmesi beklenmektedir. Bilişsel sistemler ile birlikte algılayıcılar ve eyleyiciler içeren bu mekatronik sistemlerin, gelişmiş kontrol, hareket, etkileşim, adaptasyon, öğrenme yetilerine sahip, kullanım alanına göre uyarlanabilir güvenli sistemler olması istenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar sonucunda elde edilecek çıktıların kısıtlayıcı olmamakla birlikte aşağıda örnekleri verilen sistemlere benzer olması beklenmektedir:

Fizik tedavi ve rehabilitasyon robotik sistemleri (Birden fazla eksende hareket sağlayabilen, kuvvet ölçümü ve kontrolü yapabilen, tedavi programları uygulayabilen, hastanın durumunu izleyebilen vb. sistemler)
Engellilere hareketlilik sağlayacak robotik sistemler (Robotik protezler, Akıllı yardımcı robotik (Assistive Robotic) sistemler vb.)

Tedavi hizmetlerine ve fiziksel engellilere hareketlilik sağlamaya yönelik insansı ve akıllı robotik sistemlerin;
 Yapay zeka temelli teknikleri kullanması,
 İnsan ve çevre ile etkileşim kabiliyetine sahip olması,
 Öğrenebilmesi ve karar verebilmesi,
 Bakım, onarım ve montaj/demontaj kolaylığı,
 Bilişsel sistemler ile birlikte algılayıcılar ve eyleyiciler içeren bu mekatronik sistemlerin, gelişmiş kontrol, hareket, etkileşim, adaptasyon, öğrenme yetilerine sahip, kullanım alanına göre uyarlanabilir güvenli sistemler olması
beklenmektedir.

hibe programı başvuru şartları :

 Etik kurul belgesi ve gerekli tüm yasal izinlerin alınması proje önerisi sahibi firmanın sorumluluğundadır. Etik kurul belgesi olmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Çağrı kapsamında geliştirilecek projelerde hazır robot sistemleri alımlarına ait giderler destek kapsamı dışında tutulacaktır.
 Proje kapsamında geliştirilmesi hedeflenen sistemlerin yurt dışı muadil sistemlerle karşılaştırma tablosu ile hedeflenen tasarım kriterleri ve başarı ölçütleri verilmelidir.
 Proje önerisinde sadece basit bir robot sistemi kullanılarak basit bir yapay zeka uygulanmasını hedefleyen, sınırlı çıktı üreten ve/veya daha çok alt yapı yatırımı niteliği taşıyan proje önerileri çağrı ile hedeflenen sonuçlara ulaşmaya olanak sağlamayacağı için çağrı kapsamı dışında tutulacaktır.
 Geliştirilecek sistemin ticarileşme potansiyelinin yüksek olması beklenmektedir. Bu kapsamda proje önerisinde hedeflenen uygulamaların detaylandırılarak konu ile ilgili piyasa araştırmalarına da yer verilmesi beklenmektedir.
 Üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden, projenin Ar-Ge içeriği ile uyumlu olacak şekilde teknik danışmanlık alınması önerilmektedir.
 Projede hedeflenen tasarımların doğrulanarak ticarileştirilebilmesi için ana sanayi ve yan sanayi işbirliğine dayalı planlamanın yapılması önerilmektedir.
 Sadece sistem entegrasyonu/montajı içeren pilot uygulama projeleri çağrı kapsamı dışındadır.
 Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri firma dışında yapılan çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır.

Çağrı Açılış Tarihi : 18 Ekim 2017
Çağrı Kapanış Tarihi : 12 Ocak 2018 – 17:30
Ön Kayıt Son Tarihi : 22 Aralık 2017 – 17:30
Proje Öneri Başvuru Tarihleri : 20 Kasım 2017 – 12 Ocak 2018 – 17:30

Proje başvuruları yapabilmek için proje öneri başlığı ve kuruluş durumu ile ilgili belgeler TÜBİTAK’a sunularak ön
kayıt onayı alınması gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar, proje başvurusu
yapamayacaktır.

Proje süresi üst sınırı : 36 Ay
Proje bütçesi üst sınırı : 3.000.000-TL. “Ortaklı Başvurular” için proje bütçesi üst sınırı 5.000.000- TL olarak belirlenmiştir.
İşbirliği yapısı : Proje başvurusu, hedeflenen çıktıyı gerçekleştirebilecek tek bir kuruluş tarafından yapılabilmekle birlikte kuruluşlar arası görev dağılımı uzmanlık alanlarına uygun olarak yapılmış ortaklı başvurular olumlu bir husus olarak göz önüne alınacaktır.

1511 açık çağrı programı konuları

1511-BIT-BBIL-2016-2-Bulut Bilişim-İmalat Sektörüne ve Üretime Yönelik Büyük Veri İşleme
Teknolojilerinin Geliştirilmesi
1511-BIT-EKRN-2016-1-1-Tüketici Elektroniği ve Savunma Sanayi Uygulamaları için OLED Ekran
Teknolojisi Geliştirilmesi
1511-BIT-EKRN-2016-1-2-LED ve OLED Ekran Teknolojileri için Malzeme Geliştirilmesi
1511-BIT-EKRN-2016-1-3-Yeni Nesil Ekran Teknolojileri Geliştirilmesi
1511-BIT-GNBT-2016-2-Akıllı Optik ve Kablosuz Ağ Teknolojileri
1511-BIT-GOMS-2016-2-Anayurt Güvenliği Odaklı Gömülü Haberleşme Sistemleri
1511-BIT-MILT-2016-2-Yenilikçi Heterojen Mobil Ağ Teknolojileri
1511-BIT-MNOE-2016-2-Termal Kameralar ve Detektör Dizinlerinin Geliştirilmesi
1511-BIT-MUYG-2016-2-Yeni Nesil Mobil Uygulama Geliştirme, Koşturma ve Test Ortamları
1511-ENE-EVKN-2016-2-Endüstriyel LED Armatür, Sürücü ve Otomasyonunun Geliştirilmesi
1511-ENE-EVSA-2016-1-IE3 ve Üstü (IE4) Standartlarına Uygun Yüksek Verimli Elektrik Motor Üretimi
için Tasarım ve Optimizasyon Yazılımlarının Geliştirilmesi
1511-ENE-EVSA-2016-2-Sanayide Enerji Verimliliğine Yönelik ORC Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve
Demonstrasyonu
1511-ENE-GUNS-2016-2-Güneş Hücreleri için Üretim Süreçlerinin Geliştirilerek Pilot Üretim Hattının
Kurulması
1511-ENE-KOMR-2016-2-Kömür Yakma Sistemlerinin İyileştirilmesi ve Demonstrasyonu
1511-GDA-BIYO-2016-2-Gıda Sanayine Yönelik Biyoteknolojik Ürün ve Süreçlerin Geliştirilmesi
1511-GDA-GGUV-2016-2-Gıda Güvenliği için Yenilikçi Teknolojiler
1511-GDA-TABA-2016-1-Tarla ve Bahçe Ürünleri
1511-HVU-UCAK-2016-2-İnsansız Hava Araçları için Aviyonik, Görüntü Alma ve İşleme Sistemlerinin
Geliştirilmesi
1511-KMY-ANAK-2016-1-Endüstriyel Ana Kimyasalların/Etken Maddelerin ve Üretim Teknolojilerinin
Geliştirilmesi
1511-MAK-IMLT-2016-2-Esnek ve Akıllı İmalat Sistemleri
1511-MAK-OTOM-2016-2-Güvenli İmalat Hatları
1511-MAK-ROME-2016-2-Servo Motor Teknolojileri
1511-MAK-TZGH-2016-2-Takım Tezgahları ve Aparatları-Yenilikçi Pres Sistemleri
1511-MMD-METL-2016-1-Düşük Tenörlü Krom, Mangan ve Demir Cevherlerinin Zenginleştirilmesi
ve/veya Değerlendirilmesine Yönelik Teknolojilerinin Geliştirilmesi
1511-OTO-AKUT-2016-2-Konsept Araçların Geliştirilmesi
1511- OTO-GOMS-2016-2-V2X Haberleşme Katmanlarına Yönelik Teknolojilerin Geliştirilmesi
1511-OTO-HEAT-2016-2-Elektrikli ve Hibrit Araçlar için Batarya ve Enerji Yönetim Sistemlerinin
Geliştirilmesi
1511-OTO-IYMT-2016-1-Hibrit Araçlara Yönelik Yenilikçi İçten Yanmalı Motorların Geliştirilmesi
1511-OTO-MALZ-2016-2-Polimer Kompozit Malzemelere Yönelik Teknolojilerin Geliştirilmesi
1511-OTO-URTM-2016-2-Otomotiv Sektörünün İhtiyaçlarına Cevap Verecek Modüler, Esnek, Akıllı
Üretim Sistemlerinin Geliştirilmesi
1511-SAB-BMED-2016-2-Kişiye Özel Cerrahi Planlama ve Eğitim Destek Simülatörlerinin Geliştirilmesi
1511-SAB-ESAG-2016-2-Evde Hasta Bakımına Yönelik Biyomedikal Ekipmanların Geliştirilmesi
1511-SAB-TANI-2016-1-Doğum Öncesi ve Sonrası Tarama ve Tanı Kitleri

Benzer hibe ve teşvikler

Kobi Uzmanına soru sor......!

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir