kobi

kobi

 

kobi

Kobi hibeleri ve teşvikleri

Türkiye’deki tüm işletmelerin %99.8’i KOBİ ’lerden oluşmakta ve bu işletmeler toplam istihdamın %76.7’sini sağlamaktadır. Bu oranlar ülke ekonomisinde KOBİ ’lerin yeri ve öneminin büyüklüğünü çarpıcı olarak göstermektedir.

Tanım Mikro ölçekli kobi Küçük ölçekli kobi Orta ölçekli kobi
Çalışan personel sayısı 10 50 250
Yıllık net satış hasılatı 1 milyon 8 milyon 40 milyon
Yıllık mali bilanço toplamı 1 milyon 8 milyon 40 milyon

04.11.2012 tarih ve 790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ile KOBİ tanımı revize edilmiştir.

Kobi desteklemeleri yapan fon kuruluşları

  1. Kosgeb
  2. Ekonomi Bakanlığı
  3. Kalkınma Bakanlığı
  4. Kalkınma ajansları
  5. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ülkemizde kobi ’lere yönelik politikalar belirlenirken, kobi ’lerin zayıf yönleri olarak belirtilen finansman ve teknoloji sorunları ile rekabet gücüne ilişkin sorunların çözümüne öncelik verilmektedir. Bu çerçevede, girişimcilik ve eğitimin önemi, daha ucuz ve daha hızlı iş kurma süreçleri geliştirilmesi, kanun ve mevzuat düzenlemeleri yapılması, nitelikli personel yetiştirilmesi, internet erişiminin geliştirilmesi ve kobilerin en iyi uygulamalar hakkında internet aracılığıyla bilgi sahibi olabilmesi, yeni pazarlara açılma, vergilendirme ve mali konularda iyileştirmeler yapılması, kobi ’lerin teknoloji ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi, uluslararası platformlarda kobi ’lerin daha iyi temsil edilmesi konularına öncelik verilmektedir.

kobi

Benzer hibe ve teşvikler

Kobi Uzmanına soru sor......!

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir