ERA-NET ACT Hibe çağrı programı açıklandı

ERA-NET ACT çağrı programı açıklandı 

era-net hibe programı

ERA-NET ACT (Accelerating CCS Technologies as a New Low-Carbon Energy Vector-Karbondioksit Yakalama ve Depolama Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması ve Hızlandırılması) projesi 2018 Çağrısı açıldı. Başvuru ve değerlendirme, iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek olan çağrının ilk aşaması için ön öneriler (pre-proposal) 04/06/2018 tarihinden itibaren alınmaya başlandı. Format, konu, kapsam, bilimsel içerik ve ulusal uygunluk açısından yeterli bulunan adaylardan ikinci aşamada tam öneriler (full proposal) istenecek. Ön öneriler için son başvuru tarihi 12 Eylül 2018 (13:00:00 CEST). Ön öneriler ve tam önerilerin, çağrı metninde  belirtilen en az üç ülke ve üç kuruluşun katılımı ile kurulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından sunulması gerekiyor.

ERA-NET ACT, alt alanlarından Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir proje. Projede, karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmekte. ERA-NET ACT projesinin amacı karbondioksit yakalama ve depolama (CCS) teknolojilerinin gelişiminin hızlandırılması amacıyla ve Yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi.

Matchmaking işlemi ve çağrı konularında diğer ülkelerde çalışan diğer araştırmacılarla bağlantı kurmak amacıyla, çağrı web sayfasında yayınlanması için matchmaking formu doldurmanız ve ilgili formu ufuk.atay@.gov.tr adresine iletmeniz beklenmektedir. Çağrıya yönelik bilgilendirme 28 Haziran 2018 tarihinde internet ortamı üzerinden yapılacaktır. Webinare katılmak isteyen araştırmacıların Aage Stangeland’a (ast@rcn.no) katılım taleplerine yönelik e-mail iletmeleri gerekmektedir.

Benzer hibe ve teşvikler

Kobi Uzmanına soru sor......!

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir