Ar-Ge Merkezi

Merkezi

Ar-Ge Merkezi başvuru

Ar-Ge Merkezinin temel stratejileri arasında mevcut araştırma disiplinlerini sınır olarak kabul etmeden, ileri teknolojilere zemin oluşturacak öncül araştırmalar gerçekleştirme fikri yer almaktadır. Firma bu kapsamda yenilikçi proje fikirlerini yüksek nitelikli ürünlere dönüştürebilmek için Üniversite-Sanayi işbirliklerine önem vermektedir. Bu maksatla belirlenen;
Ar-Ge projelerinde farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenler ile işbirlikleri gerçekleştirmek,
•Her ay farklı bir akademisyeni çalışma alanı ile ilgili güncel bilgileri aktarmak üzere firma içi akademik eğitime davet etmek,
•Üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri gibi uygulamaları yoluyla akademisyenlerden ve bu
ofislerin bünyesinde yer alan Ar-Ge firmalarından hizmet alımı gerçekleştirmek,
•Üniversitelerde düzenlenen çalıştay, seminer, kariyer günleri gibi aktivitelere destek olmak, katılım gerçekleştirmek, firmayı ve projelerini tanıtmak,
• Araştırmacı personelin akademik eğitimlerini ve araştırma performanslarını destekleyecek teşvik mekanizmasının sürekliliğini sağlamak gibi
yöntemler firma süreçleri ile bütünleşmiştir.

Teknoloji Çözümleri Ar-Ge Stratejisinin her bir maddesini destekleyecek ve uygulanmasını garanti altına alacak şekilde kurgulanmıştır. İdea Teknoloji Çözümleri Ar-Ge Stratejisi üç yıllık olarak oluşmakta ve her bir strateji için hedefler, yıllık olarak belirlenerek yılbaşında tüm çalışanlara duyurulmaktadır. Hedef değerlere uyum, üç aylık dönemlerle takip edilmekte ve yılsonunda her hedef için başarı oranı ölçümlenerek, iyileştirici aksiyonlar alınmakta ve bir sonraki yıla ait yeni hedefler belirlenmektedir.
Yürürlükte olan strateji;
•Global pazarda yer bulan, rekabetçi ve yenilikçi teknoloji çözümleri üretmek,
•Ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirerek, Ar-Ge ve yenilik kaynaklı ekonomik kazanımları artırmak,
•Çalışanların araştırma yetkinliklerini artırarak ve Ar-Ge yaklaşımını içselleştirmelerini sağlamak,
•Şirket performansını süreç, ürün ve çalışan bazında ölçerek sürekli iyileştirmek,
•Üniversite işbirliklerini derinleştirerek, mevcut araştırma disiplinlerini sınır olarak kabul etmeden, ileri teknolojilere zemin oluşturacak öncül
araştırmalar gerçekleştirmek,
•Öncül araştırmalar ile uluslararası üne sahip yurt dışındaki Türk ve uluslararası bilim insanları ile araştırmalar gerçekleştirmek,
•Bilginin yayılımını ve ticarileşmesini artırmak amacıyla, sektörler ve disiplinler arası bilginin yayılımını destekleyecek şekilde çok paydaşlı Ar-Ge
projelerini artırmaktan oluşmaktadır.

1. Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerini desteklemek
2. Ar-Ge yatırımlarını özendirmek, Nitelikli üretim yapısına geçilmesini sağlamak, Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesini sağlamak
3. Ar-Ge personelinin niteliğini ve istihdamını artırmak
4. Ar-Ge faaliyetlerini ticarileştirmek; teknoloji şirketlerini ortaya çıkarmak ve desteklemek
5. Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve kurumsallaştırmak
6. Ar- Ge ve yenilik desteklerinin etkin koordinasyonunu sağlamak ve ekosistemi güçlendirmek

Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli  sayısının özellikle yüksek teknolojili sektörlerde 30’dan 15’e düşürülmüştür

Ar-Ge ve tasarım yapan firmaların yanı sıra, Ar-Ge ve tasarımı siparişle yaptıran KOBİ’lerin de vergi indiriminden yararlandırılması amaçlanmıştır.

Ar-Ge Merkezlerinin dışardan aldıkları hizmetler ile ilgili teşvikler :

 

’nde istihdam edilecek  mezunlarımızın maaşlarının brüt kadarlık kısmının, 2 yıllığına Devlet tarafından
karşılanmaktadır.

Referanslarımız :

Destek Merkezi danışmanlığı ile Ar-Ge Merkezi belgesi alan

    

 

Aar-Ge Merkezi olmanız halinde alabileceğiniz olası teşvikleri hesaplamak için aşağıdaki formu doldurunuz

Benzer hibe ve teşvikler

Kobi Uzmanına soru sor......!

Please Login to comment
  Subscribe  
Bildir